Ondernemers en ZZP-ersOm als zelfstandige goed te kunnen werken moet u een duidelijk inzicht hebben in uw inkomsten en uitgaven.

Met een goede administratie en boekhouding legt u vast wat er in uw onderneming gebeurt. Zo behoudt u een goed overzicht en kunt u op tijd beslissingen nemen.

Maak op tijd een backup van uw gegevens, zodat u ze indien nodig weer beschikbaar hebt.Een overzichtelijke administratie is niet alleen van belang voor uw eigen bedrijfsvoering, u bent het ook wettelijk verplicht om een administratie bij te houden.Een bedrijfsadministratie omvat alle gegevens over uw onderneming die u op papier (ook kladaantekeningen) of elektronisch (bijvoorbeeld met de computer) vastlegt.

Uw boekhouding en administratie dient u minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. De gegevens van onroerende zaken moet u 10 jaar bewaren.Als ondernemer bent u wettelijk verplicht een goede administratie, afgestemd op de aard van uw bedrijf bij te houden en te bewaren.

Begin daarom meteen met het opzetten van een administratie, zelfs als uw onderneming nog niet eens van start is gegaan.

Berg documenten direct op in mappen, waardoor u alle belangrijke documenten snel kunt terug vinden.

Plak kleine bonnetjes op een A4, en noteer waarvoor de uitgave is geweest. Snel, simpel en eenvoudig.Grip op de administratie geeft u inzicht in: uw kosten, uw omzet en uw winst. Aan de hand hiervan kunt u inspelen op ontwikkelingen en uw activiteiten indien nodig bijstellen aan de beschikbare financiële middelen.Een goede administratie is ook van belang voor de belastingaangiften. De belastingdienst gaat op basis van uw administratie de belastingaangiften controleren.

Als uw administratie onvolledig is, en niet binnen een redelijke termijn te controleren is, kan dat leiden tot een ambtshalve aanslag.


Omzet en winst worden dan door de belastingdienst ambtshalve vastgesteld en de verschuldigde belasting wellicht te hoog is berekend. Vervelende gevolgen die voorkomen hadden kunnen worden.

U krijgt dan te maken met ‘omkering van bewijslast’. Wanneer u het niet eens bent met die berekening, dan zult u zelf moeten bewijzen dat de berekening door de belastingdienst onjuist is.Dus: redenen te over om te zorgen dat uw administratie en boekhouding goed op orde zijn, en daar willen wij u graag bij helpen!